Czy warto pracować jako agent nieruchomości?

Czy warto pracować jako agent nieruchomości?

14 lutego, 2022 0 przez Redakcja

Zawód agenta nieruchomości w ostatnim czasie staje się coraz bardziej popularny ze względu na formę wykonywania. Osoby, które nie chcą wykonywać swojej pracy jedynie w biurze i pragną czasem oderwać się od nużącego spędzania czasu przed komputerem, mogą połączyć pracę biurową z aktywną pracą w terenie poprzez bezpośredni kontakt z klientem. Dynamicznie rozwijający się rynek nieruchomości daje szanse młodym osobom na osiągnięcie sukcesu finansowego już na początkowym etapie aktywności zawodowej. Przekłada się to z kolei na coraz większe zainteresowanie odnośnie podjęcia pracy w biurach zajmujących się obrotem nieruchomości.

Na rynek nieruchomości składa się ogół warunków, na którym dokonywane są transakcje kupna i sprzedaży wszelkich nieruchomości. Ponadto jest to miejsce, na którym dochodzi do zawierania licznych umów np. wynajmu lub dzierżawy. Warto wspomnieć, że rynek nieruchomości nie jest rynkiem formalnym i nie należy go utożsamiać z konkretną siedzibą o odrębnym statusie. Co więcej, uznaje się go za jeden z segmentów szeroko rozumianego rynku kapitałowego.

Każdy kto myśli o możliwości realizacji swoich ambicji zawodowych, jako pośrednik działający na rynku nieruchomości musi zdobyć licencję uprawniającą go do sprawowania tej funkcji. Jeszcze niedawno obowiązywały trudne egzaminy, które sprawiały, że osoby chcące podjąć ten zawód, niejednokrotnie rezygnowały z tego powodu. W obecnych czasach ścieżka ta jest nieco łatwiejsza czego wyrazem jest większe zainteresowanie przyszłych adeptów. Najprostsza drogą do uzyskania niezbędnej licencji jest ukończenie kierunkowych studiów podyplomowych, najlepiej z zakresu ekonomii lub rynków nieruchomości. Jednakże sama wiedza teoretyczna nie jest wystarczająca. Konieczne jest odbycie przynajmniej sześciu miesięcznych praktyk lub stażu, aby móc kompleksowo obsługiwać klientów na rynku nieruchomości. Należy jednak zauważyć, aby móc rozpocząć przygodę związaną z obrotem produktów szeroko rozumianego rynku nieruchomości, nie jest wymagana licencja. Jeżeli w przyszłości chcielibyśmy podjąć posadę agenta nieruchomości warto rozpocząć od wykonywania czynności asystenckich u boku doświadczonego i licencjonowanego pośrednika, od którego zaczerpniemy dużo praktycznych wskazówek, które ułatwią nam późniejszy start na samodzielnej ścieżce kariery.

Poza niezbędnym wykształceniem duży wpływ na osiągnięcie sukcesu w tej branży mają osobiste predyspozycje. Wśród najważniejszych z nich warto wskazać: łatwość w nawiązywaniu kontaktów z bezpośrednim klientem, pogodne i optymistyczne nastawienie do otaczającego nas świata, przebojowość oraz umiejętności radzenia sobie z coraz to nowymi wyzwaniami. To ile posiadamy wiosen odgrywa drugorzędne znaczenie. Zarówno osoby w młodym, średnim, czy też będące w kwiecie wieku mogą i odnoszą sukcesy w tym zawodzie. Np. młodzi są bardziej dynamiczni i przebojowi oraz bardziej charyzmatyczni. Natomiast osoby starsze cieszą się większym poważaniem, wzbudzają szacunek i zaufanie wśród swoich klientów. Obie grupy wiekowe posiadają swoją stała klientele, która poleca ich usługi rodzinie i znajomym.

Atuty jakie niesie praca pośrednika, odnośnie świadczenia usług z zakresu rynku nieruchomości, obecnie jest doceniana przez coraz większe grono osób. Zawód ten daje duża autonomię w podejmowanych działaniach oraz poczucie samodzielności. Elastyczny czas pracy sprawia możliwość realizacji się w różnych dziedzinach życia. Należy jednak pamiętać, że nie powinno traktować się pracy pośrednika jako dodatek jeżeli myślimy o osiągnięciu sukcesu i wysokich zarobkach. Kwestie finansowe zależą bowiem od naszych efektów oraz nakładów pracy, które przekładają się na nasze wynagrodzenie. Wynika to z faktu, że agenci nieruchomości wynagradzania są głównie prowizyjnie, a ich zarobki rośną proporcjonalnie do drożejących cen nieruchomości.