Dach jako najważniejszy element domu

Dach jako najważniejszy element domu

10 lipca, 2021 0 przez Redakcja

Dach jest zwieńczeniem naszego domu, jego ochroną i bezpieczeństwem. Projekt dachu stanowi więc bardzo istotną część całości gotowe dokumentacji. Jednakże adaptacja projektu wymaga niekiedy modyfikacji założeń projektowych przyjętych przez autora.

Projekt dachu stanowi o kształcie i wyglądzie naszego domu. Ma często niemały wpływ na ogólny koszt budowy domu, może również przynieść duże oszczędności, gdy zdecydujemy się na jego prostą, jedno- czy dwuspadową wersję.

Aby wybrać odpowiednie projekty domów, musimy znać warunki zabudowy, jakie istnieją na terenach, które obejmują naszą działkę. Poznać musimy więc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku, co jest bardzo częstą sytuacją w polskich gminach – wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy. Dowiemy się z nich przede wszystkim o tym, czy na naszej działce w ogóle można budować domy jednorodzinne, a jeśli tak, gmina często warunkuje ich gabaryty, a także właśnie rodzaj dachu, a nawet materiały, które będą wykorzystane do ich pokrycia. Dlatego tak ważne jest, by najpierw dowiedzieć się o planach gminy, a dopiero później wybrać projekty domów, nie narazimy się wtedy na przykre rozczarowania.

Dach w projekcie domu

Z warunków zabudowy dowiemy się między innymi jaka powinna być wysokość kalenicy dachu w stosunku do poziomu terenu, jaki kształt powinna mieć więźba dachowa: dach kopertowy, mansardowy, dwu- lub jednospadowy, i wreszcie jaki powinien być kąt nachylenia dachu. Te warunki determinują wybór projektu. Jeżeli bowiem okaże się, że kąt nachylenia dachu nie może być większy niż 5 stopni, projekty domów z użytkowym poddaszem odpadają, co najwyżej możemy zdecydować się na dom piętrowy.

Adaptacja projektu polega na przystosowaniu gotowej dokumentacji do warunków zabudowy. Zatrudniony przez nas architekt adaptujący może wprowadzać zmiany w projekcie tak, by odpowiadał on założeniom gminy. Pamiętać jednak musimy, że wszystkie zmiany są dodatkowo płatne. Zatem powinniśmy znaleźć projekt domu, który nie wymaga bardzo dużej ingerencji architekta adaptującego.