Jakie są dodatkowe koszty, które musimy ponieść przy zakupie mieszkania?

Jakie są dodatkowe koszty, które musimy ponieść przy zakupie mieszkania?

26 kwietnia, 2019 0 przez Redakcja

Kupno mieszkania to jedna z najdroższych transakcji w życiu większości osób. Jednak cena zakupu mieszkania to nie jedyne koszty jakie będziemy musieli ponieść podczas realizacji tej transakcji. O czym więc należy pamiętać i jakie koszty będziemy musieli ponieść?

Wynagrodzenie notariusza

Kupno mieszkania wymaga sporządzenia aktu notarialnego przez osobę uprawnioną. Osobą taką jest notariusz Kraków. Maksymalne kwoty jakie może pobrać notariusz określone są w ustawie o notariuszach. Jeśli chodzi o zakup nieruchomości to taksa notarialna uzależniona jest od wartości nieruchomości. W przypadku gdy nieruchomość warta jest do 3000 zł taksa notarialna wynosi 100zł, Następnym przedziałem jest od 3000 do 10000 – taksa wyniesie wówczas 100zł + 3% od kwoty powyżej 3000zł, gdy wartość nieruchomości jest powyżej 10000 do 30000 będzie to 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10000zł. Oczywiście określone są także kolejne progi. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie te kwoty są kwotami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Wypisy aktów notarialnych

Poza opłatami za przygotowanie aktu notarialnego notariusz bierze także opłaty za sporządzenie wypisów aktu notarialnego. W większości przypadków przy zakupie mieszkania potrzebne są 3-4 wypisy aktu notarialnego. Są one przeznaczone dla sprzedającego, kupującego czy też wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego. Maksymalna kwota jaką może pobrać notariusz za tą czynność to 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Kwota oczywiście jest kwotą netto i dlatego do tego należy doliczyć jeszcze VAT.

PCC

Jeśli kupuje się mieszkanie na rynku prywatnym to należy odprowadzić 2% podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten pobierany jest bezpośrednio przez notariusza i przekazywany do Skarbu Państwa. Dodatkową opłatą w przypadku zakupu mieszkania na kredyt hipoteczny jest opłata 19zł od ustanowienia hipoteki na rzecz banku.

Niestety to jeszcze nie wszystkie opłaty jakie należy ponieść przy zakupie mieszkania. W przypadku gdy mieszkanie nie posiada księgi wieczystej warto ją założyć co kosztuje 60 zł, kolejnymi opłatami jakie należy zapłacić na rzecz sądu są:  wpis prawa własności oraz wpis hipoteki, wpisy te kosztują 200 zł za sztukę. W przypadku gdy istnieje służebność za mieszkanie należy zapłacić dodatkowe 60 zł za wpisanie jej do księgi wieczystej.

Jak widać dodatkowych opłat przy zakupie mieszkania jest całkiem sporo, a notariusz kraków ma sporo pracy przy tej czynności. Dlatego też decydując na zakup mieszkania trzeba mieć przygotowane całkiem sporo gotówki na opłacenie wszystkich niezbędnych opłat.