Sprzedaż nieruchomości – jakie dokumenty przygotować do notariusza?

Sprzedaż nieruchomości – jakie dokumenty przygotować do notariusza?

16 stycznia, 2021 0 przez Redakcja

związku z tym, że nie jest to coś, z czym mamy do czynienia codziennie, możemy mieć problem ze zgromadzeniem dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia aktu notarialnego, które mogą się różnić ze względu na różne czynniki, takie jak rodzaj nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, czy forma jej własności. Bez względu jednak na te czynniki, część niezbędnych dokumentów pozostanie taka sama w niemal wszystkich przypadkach.

Odpis z księgi wieczystej

Księga wieczysta jest podstawowym dokumentem zawierającym zbiór informacji na temat nieruchomości oraz jej stanu prawnego. Składa się ona z 5 działów, z których każdy obejmuje inne informacje na temat nieruchomości.

  • dział I-O – oznaczenie nieruchomości – znajdują się w nim informacje o samej nieruchomości, takie jak numer działki, numer budynku, miejscowość;
  • dział I-Sp – spis praw związanych z własnością – w dziale tym wpisane są wszelkie prawa związane z nieruchomością, dla której prowadzona jest dana księga wieczysta, np. służebność dojazdu do nieruchomości;
  • dział II – własność – w dziale tym wpisani są właściciele lub współwłaściciele nieruchomości. W przypadku współwłasności oznaczony jest też udział w nieruchomości każdego ze współwłaścicieli;
  • dział III – prawa, roszczenia i ograniczenia – znajdują się tutaj wszelkie ograniczenia związane z rozporządzaniem nieruchomością, za wyjątkiem hipoteki (np. służebność dożywocia czy służebność przejazdu, przechodu i przegonu);
  • dział IV – hipoteka – dział ten przeznaczony jest wyłącznie do wpisywania hipotek.

Pozostałe dokumenty

Oprócz odpisu z księgi wieczystej do przeprowadzenia aktu notarialnego notariusz będzie potrzebował także innych dokumentów zawierających informacje o nieruchomości, takich jak:

  • wypis z rejestru gruntów/ budynków/ lokali – dokument ten zawiera komplet danych o nieruchomości w formie tabelarycznej. Jest to niejako ich zestawienie. Znaleźć w nim możemy takie informacje jak – numer działki, klasa gruntu, numer lokalu/ budynku, właściciel/ dzierżawca nieruchomości. Dokument ten zazwyczaj wydawany jest w starostwie powiatowym odpowiednim dla lokalizacji nieruchomości.
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zawiera informacje o przeznaczeniu nieruchomości gruntowej, a także informacje o tym co można lub czego nie można na niej wybudować. Wypis można uzyskać w urzędzie gminy, odpowiedniej dla położenia nieruchomości.
  • zaświadczenie w sprawie objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasów – dokument ten wydawany jest w starostwie powiatowym. Zawiera informacje o tym, czy dana nieruchomość objęta jest planem urządzenia lasu. W praktyce, jeśli nieruchomość objęta jest takim planem, Lasy Państwowe mają prawo jej pierwokupu.