Wspólnota mieszkaniowa – co to takiego?

Wspólnota mieszkaniowa – co to takiego?

28 sierpnia, 2018 0 przez Redakcja

Mieszkanie w bloku

Kupując mieszkanie musisz liczyć się z załatwieniem wielu formalności. W lokalach mieszkalnych w kamienicach lub blokach, ich mieszkańcy często zakładają wspólnoty mieszkaniowe. Czym jest wspólnota mieszkaniowa i na czym polega jej działanie? Wyjaśniamy najważniejsze kwestie.

Wspólnota mieszkaniowa – co to takiego?

Wspólnota mieszkaniowa to grupa tworzona przez właścicieli nieruchomości wchodzących w skład bloku lub kamienicy. Można ją założyć w nieruchomości mającej kilka lokali, ale także kilkadziesiąt. Wspólnota powstaje z mocy prawa w momencie wyodrębnienia pierwszego lokalu. Powstają wtedy dwie nieruchomości, gdyż istnieją dwie księgi wieczyste – lokalowa oraz budynkowa. Z prawa własności nieruchomości lokalowej, wynika prawo współwłasności nieruchomości budynkowej. Członkowie wspólnoty wybierają zarządcę budynku. Z uwagi na charakter prawny wspólnota mieszkaniowa jest porównywana do spółki jawnej.

Czym zajmuje się zarząd wspólnoty?

Jeśli grupa lokatorów zdecyduje się na remont budynku, na przykład wymianę okien, malowanie klatki schodowej, wymianę instalacji elektrycznej, zarząd wspólnoty powinien wybrać wykonawcę prac. Ta sama zasada dotyczy prac konserwacyjnych, czy porządkowych. To przedstawiciel zawiera umowy z firmami oraz jest odpowiedzialny za rozliczanie się z nimi. Dysponuje on również rachunkami bankowymi wspólnoty mieszkaniowej – innymi słowy zajmuje się papierkowymi sprawami. Zarząd wybiera również administratora budynku.

Należy zaznaczyć, że każdemu właścicielowi konkretnego lokalu przysługuje udział we wspólnocie. Nieruchomością wspólną staje się grunt oraz część budynku oraz urządzenia, które nie służą jedynie do użytku właścicieli lokalu ale korzystają z niej wszyscy lokatorzy.

Istnieją dwa rodzaje wspólnot mieszkaniowych :

mała wspólnota mieszkaniowa skupiająca co najwyżej siedem lokali. W przypadku małej wspólnoty mieszkaniowej do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

duża wspólnota mieszkaniowa – jest wspólnota mieszkaniowa zrzeszająca minimum osiem lokali. Duża wspólnota mieszkaniowa działa w oparciu o przepisy zawarte w ustawie o własności lokali. Duża wspólnota mieszkaniowa posiada zarząd, który do podjęcia czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebuje zgody właścicieli wyrażonej w uchwale. Uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, która liczona jest według wielkości udziałów poszczególnych właścicieli.